fredag 18. november 2011

Mitt navn er Stilling. Like Stilling.

Amming forbudt
Det såkalte Likestillingsutvalget ble stiftet i 2010. Utvalget har som mål å skape et direktorat som har som mål å skape en kommisjon som har som mål å skape et department som har som mål å redusere forskjellen mellom kjønnene. Som første steg på veien har de derfor lagt frem et forslag om et eget likestillingsdirektorat. 

Virkemiddelet er naturligvis særordninger for kvinner, og de har kommet med en rekke gode forslag. "Hvis vi skaper egne ordninger som gjelder kun for kvinner, tror vi dette vil bidra til at det blir mindre forskjeller mellom kvinner og menn. Det er jo helt logisk," uttaler en talskvinne fra utvalget.

I dag kan vi presentere et eksklusivt utdrag fra noen av de forslagene:

  • Alle menn må stå på bussen, slik at gamle damer slipper å be de om å reise seg.
  • Egne benker for kvinner, slik at de har et sted å sitte mens fedrene deltar i de påbudte trillegruppene.
  • Voldtektsalarm for alle menn, denne gir fra seg et kraftig støt hver gang de tenker på sex.
  • Menn får ikke lenger lov til å kjøre bil, ei heller kommentere kvinners kjøring når de sitter på.
  • Menn iføres en spesiell skjorte med stjerne på brystet. Er de attpåtil negere, må de ha påskriften "VOLDTEKTSMANN" på ryggen. 
  • Avvikle mammapermisjon, men utvide pappapermisjonen til 12 måneder.
  • "Mann" og "Kvinne" erstattes med det mer kjønnsnøytrale "Person".
  • Innførsel av en ny lov kalt Ottarloven, oppkalt etter han som fant den på (tror jeg). Den første loven lyder slik: Menn skal ikke tro de er noe.

Utvalget uttrykker forøvrig sterk bekymring for at den oppvoksende slekt tilsynelatende består av intelligente, uavhengige kvinner som kan være troende til å foreta egne valg. Utvalget presiserer at det er svært viktig at alle kvinner inntar en offerrolle. "De må ta innover seg at de trenger hjelp til å hevde seg i arbeidslivet og samfunnet forøvrig", kommenterer utvalgets leder.

Hun kommenterer videre at "Kvinner som tjener femti tusen i måneden på å blogge om sko og cupcakes slår beina under hele saken vår. Vi er helt avhengig av at jenter fremstår som de hjelpesløse nikkedukkene de egentlig er for at vi skal få økonomisk støtte til utvalget vår..eh, altså, la meg omformulere.."

Alt dette er naturligvis prisverdig. Vi må likevel spørre oss om det kanskje er mer hensiktsmessig å investere penger og ressurser i land som f.eks India, hvor kvinner og barn fortsatt selges som slaver og prostituerte? Utvalgets talskvinne avviser dette med et fnys. Hun viser derimot til en rekke nasjonale tiltak. I budsjettet for 2012 er det eksempelvis satt av 100 millioner til å sikre at kvinner som blir kalt "tante" fremfor "barnehageassistent" får krisehjelp. 

Dermed er det ikke midler igjen til Indianere, må vite.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Søk i bloggen